Success stories  |  Polsko-portugalska współpraca w zakresie dystrybucji urządzeń przemysłowych

 

 Dzięki wsparciu udzielonemu przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, polska firma nawiązała międzynarodową współpracę z firmą z Portugalii w zakresie dystrybucji pieców ceramicznych, suszarek i innych urządzeń związanych z przemysłem ceramicznym.

 

Polska firma specjalizująca się w zakresie dystrybucji różnego rodzaju urządzeń przemysłowych, zgłosiła się do ośrodka Enterprise Europe Network w celu poszukiwania nowych możliwości rozwoju swojej firmy w oparciu o współpracę międzynarodową.

 

Dzięki wsparciu ze strony ośrodka Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, firma otrzymała pomoc w zakresie zdefiniowania oferty współpracy międzynarodowej oraz zestawienie ofert potencjalnych partnerów biznesów.

 

Wkrótce po tym, dzięki współpracy z konsultantami ośrodka Enterprise Europe Network z Instituto De Apoio As Pme E A Inovacao (Portugalia), ośrodek Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie pomógł w nawiązaniu kontaktu pomiędzy polską i portugalską firmą. Ośrodek EEN przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie udzielił polskiej firmie wszystkich niezbędnych form wsparcia, które w rezultacie doprowadziły do podpisania kontraktu między firmami w zakresie prowadzenia działalności marketingowej i serwisowej na rynku polskim produktów portugalskiej w tym:

 

- analizę rynku;

 

- prezentację oraz promocję produktów portugalskiej firmy na rodzimym rynku;

 

- negocjacji umów z użytkownikami końcowymi;

 

- pozyskiwanie zamówień.

 

Doceniam współpracę z ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – dzięki uzyskanemu wsparciu udało mi się nawiązać współpracę z partnerem z Portugalii a co za tym idzie rozszerzyć ofertę swojej firmy oraz wprowadzić nowe produkty. Mam nadzieję, że umowa o partnerstwie przyniesie obustronne profity zarówno dal mojej firmy jak i firmy mojego partnera z Portugalii” – mówi właściciel firmy.