Success stories  |  Współpraca biznesu ze światem nauki

 

Dzięki działaniom ośrodka Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie polska firma działająca w branży IT rozpoczęła współpracę z naukowcami prowadzącymi badania w dziedzinie informatyki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zacieśniania współpracy biznesu ze światem nauki ośrodek Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zorganizował spotkanie zrzeszonych w ramach klubu przedsiębiorstw branży IT oraz specjalistów jednostek naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Konferencja była okazją do zaprezentowania ofert współpracy zarówno ze strony firm, jak również uczelni. Przedsiębiorcy oraz naukowcy zaprezentowali swoje oferty współpracy w trakcie krótkich prezentacji multimedialnych. W trakcie jednego dnia Konferencji odbyło się około 30 prezentacji firm oraz jednostek naukowych uczelni. W drugiej części dnia odbyła się dyskusja na temat wspólnych projektów oraz badań naukowych związanych z branżą IT.

Udział w Konferencji umożliwił wypracowanie wspólnej płaszczyzny współpracy w obszarze wsparcia naukowo-badawczego ze strony uczelni, jak również możliwości wspólnej realizacji przedsięwzięć. Podczas Konferencji, jedna z prężnie rozwijających się podkarpackich firm działających w branży e-marketingu, programowania i grafiki komputerowej nawiązała współpracę z jednostką naukową uczelni w zakresie badań technologii informatycznych.

Dzięki organizacji Konferencji biznesowo-naukowej przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, polska firma otrzymała możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy z zakresu badań naukowych, co w dalszej kolejności przyczyniło się do nawiązania współpracy z niemieckim przedsiębiorstwem. Przy współpracy z uczelnianą jednostką badawczą polska firma zrealizowała projekt inteligentnego konfigurowania okien oparty o badania eyetracking dla niemieckiej firmy.

„Udział w Konferencji biznesowo-naukowej zorganizowanej przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie umożliwił nam nawiązanie współpracy oraz wymianę doświadczeń z innymi firmami branży IT oraz możliwość zrealizowania zaawansowanych projektów w skali międzynarodowej. Dziękujemy za zorganizowanie tak praktycznego spotkania” – mówi prezes firmy.