ESSENCE „ENHANCE SOFT SKILLS TO NURTURE COMPETITIVENESS AND EMPLOYABILITY” – ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE STUDENTÓW ORAZ ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi i edukacyjnymi  dotyczącymi międzynarodowego projektu ESSENCE „Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability”, który finansowany jest ze środków Programu Erasmus+.

Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie studentów uczelni wyższych oraz ich absolwentów poprzez rozwój umiejętności miękkich.

W ramach projektu ESSENCE wypracowane zostały pierwsze rezultaty merytoryczne.

Wszelkie opinie i sugestie na temat przygotowanych materiałów szkoleniowych i edukacyjnych pozwolą udoskonalić a także dopasować do oczekiwań ich przyszłych użytkowników.

Informacje o projekcie dostępne są na otwartej platformie edukacyjnej OER:

PLATFORMA

Opracowane w ramach projektu ESSENCE materiały obejmują:

− Otwartą platformę edukacyjną OER przygotowaną w 7 językach

LINK

− Raporty na temat mapowania najbardziej pożądanych umiejętności miękkich wśród

pracodawców z krajów UE

LINK

− Zestaw narzędzi edukacyjnych i grę decyzją

LINK

Zachęcamy do zapoznania się z efektami projektu i zamieszczania opinii na ich temat za pośrednictwem OER (Przykład dla kursu „Efektywna komunikacja w środowisku cyfrowym”:

LINK

Będziemy zobowiązani za przekazanie informacji o projekcie ESSENCE i jego rezultatach pracownikom Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, a za ich pośrednictwem do nadzorowanych przez nich jednostek oświatowych.

Żywimy głębokie przekonanie, że opracowane materiały okażą się cennym, inspirującym i wartościowym narzędziem służącym budowaniu tak cennych i potrzebnych na współczesnym rynku pracy kompetencji miękkich.

Osoba do kontaktu:

dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ

Kierownik Katedry Przedsiębiorczości

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, pok. RA249

35-225 Rzeszów

?17/ 866 11 73

?tskica@wsiz.edu.pl