KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 2021 – 2027 ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 2021 – 2027

Szanowni Przedsiębiorcy,

zapraszamy do zgłaszania uwag w ramach konsultacji Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027 w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

KIEDY?

 Od 1 do 30 kwietnia 2021 r. 

ZGŁOŚ UWAGĘ

Formularz zgłaszania uwag do Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Formularz zgłaszania uwag do Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Fundusze Europejskie dla nowoczesnej Gospodarki (FENG)