NABÓR DO POLSKO-BRAZYLIJSKIEGO PROGRAMU AKCELERACYJNEGO „BRASILESIA”

Polsko-Brazylijski Program Akceleracyjny „BRASILESIA” realizowany jest przez: Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, Invento VC, Spinus, Federalny Uniwerystet w Viçosa oraz Park Technologiczny w Viçosa.

Nabór trwać będzie 2 miesiące, tj. od 1 kwietnia do 30 maja 2023r.

Celem programu jest utworzenie wspólnego programu, narzędzi, oraz podjęcie działań i zaoferowanie wsparcia, które pozwolą przedsiębiorcom i projektom powiązanym ze Stronami , wejść i rozwijać się na rynku zagranicznym, umożliwiając im owocną współpracę i niosąc innowatorom szansę na:

  • Wymianę wiedzy dziedzinowej;
  • Znalezienie nowych zagranicznych członków zespołu;
  • Zweryfikowanie potencjału rynku z ekspertami z różnych krajów;
  • Znalezienie partnerów technologicznych
  • Wejście na nowy rynek dzięki wsparciu programu miękkiego lądowania (soft landing);
  • Tworzenie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych;
  • Znalezienie zagranicznych partnerów biznesowych, klientów lub dystrybutorów;
  • Znalezienie nowych inwestorów.

Wsparcie w ramach programu ma formułę equity- free. Cały program prowadzony jest w j. angielskim.

Program jest adresowany do uczestników, których rozwiązania produktowe, usługowe lub procesowe mogą potencjalnie znaleźć zastosowania w obszarach zidentyfikowanych przez Organizatora w szczególności w obszarach: AI & ROBOTICS; FINTECH; AGRITECH& FOOD; MEDTECH; IoT & CLOUD COMPUTING; CLEANTECH.

Program skierowany jest do uczestników z Polski zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w Brazylii oraz uczestników z Brazylii zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.

Uczestnik przystępujący do Programu powinien posiadać co najmniej koncepcję produktu lub innowacyjnego rozwiązania na poziomie Proof of Concept.

Wybór Projektów aplikacyjnych następuje w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez Organizatora.

SZCZEGÓŁY DOTRYCZACE PROGRAMU

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem!