Nabór na eksperta na potrzeby przeprowadzenia szkolenia lub usługi doradczej dla przedsiębiorców z obszaru MŚP, w tematyce związanej z przepisami prawa transportowego – krajowego i międzynarodowego

Nabór otwarty przeprowadzony jest w ramach projektu Enterprise Europe Network

Szczegóły dotyczące realizacji szkolenia:

1.Planowany termin realizacji szkolenia –do końca 2023r.;

2.Forma szkolenia – stacjonarne lub on – line – do ustalenia przez organizatora;

3.Czas trwania szkolenia – max. do 6 godzin zegarowych.

Jeżeli zaistnieje potrzeba wykonania specjalistycznej usługi doradczej dla zainteresowanego przedsiębiorcy, wówczas szczegóły dotyczące realizacji takiej usługi, będą wyglądały następująco:

 1. Termin realizacji specjalistycznej usługi doradczej – w zależności od potrzeb przedsiębiorcy(indywidualne ustalenie z przedsiębiorcą – maksymalny termin na wykonanie usługi doradczej w tej tematyce – do końca 2023 roku);
 2. Ilość godzin przeznaczonych na wykonanie usługi doradczej – od 1 godziny zegarowej do 10 godzin zegarowych.
 3. Kwota brutto za przeprowadzenie indywidualnej usługi doradczej – mieści się w zakresie – od 123 zł brutto za godzinne doradztwo(60 min) i nie może przekraczać 300 zł brutto za 1 godzinę (60 min.)specjalistycznego doradztwa. O wysokości kwoty brutto za godzinną usługę doradczą(60 min.) decyduje ekspert – jest on zależna od poziomu skomplikowania sprawy i rozległości tematyki.

Wymagania dotyczące eksperta – praktyczna  i teoretyczna wiedza z zakresu:

 • prawa transportowego (krajowego i międzynarodowego);
 • czasu pracy kierowców;
 • pakietu mobilności;
 • zabezpieczeń ładunków;
 • rozliczania delegacji i płacy minimalnej na terenie UE;
 • przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych ADR;
 • licencji transportowej;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla przedsiębiorców w w/w tematyce;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa dla firm w w/w obszarach tematycznych.

Bardzo prosimy o przesłanie na adres e-mailowy – jbednarz@wsiz.edu.pl lub dostarczenie do biura projektu Enterprise Europe Network – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania przy ul. Sucharskiego 2/50a; 35-225 Rzeszów, w godz.: 8:00 – 15:00, następujących dokumentów:

 1. CV bądź innych dokumentów poświadczających w/w kompetencje określone w wymaganiach dotyczących eksperta.