ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – TRANSGRANICZNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW PODATKOWYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Ośrodek Enterprise Europe Network, działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, zaprasza do udziału w badaniu ankietowym SME PANEL.

Tematyka badania ankietowego związana jest z transgranicznym rozstrzyganiem sporów podatkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Niniejsze badanie ankietowe pozwoli KE ułatwić transgraniczne rozstrzyganie sporów podatkowych, z którymi borykają się przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej.

Państwa doświadczenia związane z dotychczasowym przebiegiem procesu rozwiązywania problemów lub sporów w wymiarze transgranicznym między właściwym dla Państwa organem podatkowym a innymi organami podatkowymi, a także Państwa oczekiwania i pomysły, mogą pomóc KE w kształtowaniu ram, które będą wspierać przedsiębiorstwa w UE.

Aby rozpocząć wypełnianie ankiety należy wejść na stronę ANKIETA     – w prawym górnym rogu znajduje się pole wyboru języka.

UWAGA !!!

Po wypełnieniu ankiety, proszę ją wysłać(WYŚLIJ)  i pobrać dokument w formie PDF podając Państwa email. Otrzymany email z systemu DIGIT – EUSURVEY, proszę przesłać na mój adres emailowy:  jbednarz@wsiz.edu.pl  

Termin na uzupełnienie ankiety – 10 września 2021r.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ANKIETY!!

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji:

 Justyna Bednarz

?17 860 57 45

?jbednarz@wsiz.edu.pl