SME Feedback

SME FEEDBACK, to inicjatywa Komisji Europejskiej stworzona z myślą o przedsiębiorcach,  umożliwia zgłaszanie – za pośrednictwem ośrodków Enterprise Europe Network – problemów związanych z funkcjonowaniem firmy na europejskim rynku, czy błędnym interpretowaniem unijnego prawa.

Polega na opracowaniu przez Komisję Europejską badania ankietowego SME PANEL, dotyczącego konkretnego sektora gospodarki, branży, bądź zmian w dotychczasowych przepisach.

Panele są ogłaszane kilka razy do roku. Treść takiego ogłoszenia wraz z załączoną ankietą trafia do ośrodków Enterprise Europe Network, które przekazują je zainteresowanym przedsiębiorcom.

Zwrotna informacja z ankiet(tzw. feedback), wprowadzana jest do systemu administrowanego przez Komisję Europejską.

Przedsiębiorcy w ten sposób mogą przyczynić się do usunięcia barier biurokratycznych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku UE i zmian w obowiązujących przepisach.

Przedsiębiorco!!

Jeżeli spotkałeś się z:

  • przepisami utrudniającymi funkcjonowanie Twojej firmy,
  • błędną interpretacją przepisów prawnych i implementacją dyrektyw Unii Europejskiej,
  • niezgodnymi z prawem unijnym procedurami celnymi,
  • utrudnieniami w świadczeniu usług na terenie Unii Europejskiej,

prosimy o kontakt z naszym ośrodkiem  Enterprise Europe Network – „Kontakt”.