O Enterprise Europe Network WSIiZ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK PRZY WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE – KRÓTKA HISTORIA

Od 1994r. przy Stowarzyszeniu Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie działał ośrodek Euro Info Centre, który wraz z 300 instytucjami tego typu, wspierał przedsiębiorców poprzez przygotowanie ich do integracji z Unią Europejską oraz Jednolitym Rynkiem UE.

1 stycznia 2008r. Komisja Europejska powołała do życia nową sieć Enterprise Europe Network, która miała za zadanie kontynuację dobrze wypełnionego zadania sieci Euro Info. Od tamtej pory aż do końca 2010r. Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie sprawowało pieczę nad działalnością ośrodka.

Po zakończeniu realizacji I-ego etapu projektu, z końcem 2010r. organizacją nadzorującą działalność ośrodka Enterprise Europe Network stała się Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i wchodzi w skład Konsorcjum Polska Południowa, które jest partnerstwem dziewięciu instytucji z województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego:

1. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach – Koordynator;

2. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach;

3. Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska;

4. Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie;

5. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie;

6. Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. ;

7. Fundusz Górnośląski S.A. oddział w Katowicach;

8. Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” w Rzeszowie;

9. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie.

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE – PARTNER Z POTENCJAŁEM

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie prowadzi swoją działalność dydaktyczną od 1996r. Jej wyróżnikiem wśród podkarpackich uczelni jest, budowana od lat, intensywna współpraca z otoczeniem biznesu w oparciu o działalność edukacyjną, doradczą, informacyjną i badawczą, a także poprzez współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami otoczenia biznesu. Innowacyjność usług, doświadczenie we współpracy z firmami oraz praktyczne podejście biznesowe przyczyniło się do wypracowania opinii solidnego partnera biznesowego. Szereg powołanych przy Uczelni jednostek równocześnie wspiera dydaktykę poprzez rozbudowane kontakty ze światowej klasy specjalistami oraz realizację licznych projektów, w które angażują się studenci. Z drugiej jednak strony wszystkie powołane przy WSIiZ instytuty oraz centra mają na celu rozwój działalności naukowo-badawczej, usługowej oraz eksperckiej we współpracy z otoczeniem samorządowym i biznesowym, nie tylko w skali regionalnej, ale i krajowej oraz europejskiej.