Zespół

Monika Smaczna
Kierownik Projektu/Senior Consultant
tel. +48 17 860 57 52
email: msmaczna@wsiz.edu.pl

Justyna Bednarz
Senior Consultant
tel. +48 17 860 57 45
e-mail: jbednarz@wsiz.edu.pl

Wioletta Choma-Wiątek
Senior Consultant
tel. +48 17 860 57 61
e-mail: wchoma@wsiz.edu.pl


Artur Chmaj
Senior Consultant
email: achmaj@wsiz.edu.pl


Władysław Czajka
Senior Consultant
Email: wczajka@wsiz.edu.pl


Monika Dąbrowska
Senior Consultant
Email: mdabrowska@wsiz.edu.pl


Jacek Rodzinka
Consultant
Email: jrodzinka@wsiz.edu.pl


Sławomir Rozborski
Consultant
Email: srozborski@wsiz.edu.pl