Kontakt

Ośrodek Enterprise Europe Network
przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. Gen. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
email: een@wsiz.edu.pl
tel. +48 17 860 57 45/52/61


Skontaktuj się z nami: