KONSULTACJE NA TEMAT ROZWOJU CZYSTEJ GOSPODARKI WODOROWEJ!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych na temat rozwoju gospodarki wodorowej prowadzonych przez Komisję Europejską.

Konsultacji podlega Plan działania na rzecz zwiększenia potencjału energetycznego UE dzięki dolinom wodorowym. Przedstawiono w nim strategiczne priorytety i kroki niezbędne do osiągnięcia celu zawartego w planie REPowerEU, jakim jest podwojenie liczby dolin wodorowych w UE do 2025 r.

W celu wyrażenia swojej opinii na temat planu działania, zapraszamy do zapoznania się z tematem.

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA UWAG

Konsultacje są otwarte do 5 września.

Zespół Enterprise Europe Network