LISTOPADOWE NABORY DO PROGRAMU Re_Open UK OTWARTE

W dniu 4 listopada otwarty został kolejny nabór wniosków o dotacje z Programu Re_Open UK. Wnioski można składać do 25 listopada 2022.

Program ten to odpowiedź na negatywne skutki gospodarcze, jakie brexit wywołał u polskich przedsiębiorców, więc dofinansowanie mogą tu dostać firmy, które:
-posiadają status MŚP lub dużego przedsiębiorstwa,
-są zarejestrowane i prowadzą działalność na terytorium RP,
-prowadziły wymianę towarów lub usług z UK w roku 2018 lub 2019,
-odnotowały spadek obrotów w handlu z UK po 2020 roku lub poniosły dodatkowe koszty, które są bezpośrednim skutkiem brexitu.

Wybór projektów dokonywany jest w trybie konkursowym. Forma wsparcia to bezzwrotna dotacja wypłacana w euro na zasadzie refundacji kosztów rzeczywistych lub ryczałtu. Maksymalna intensywność dofinansowania to 100% kosztów kwalifikowalnych dla MŚP oraz 85% kosztów kwalifikowalnych dla dużych firm. Łączna wartość alokacji w ramach tej rundy naborów to 31 663 725,80 euro.

W ramach programu realizowane mogą być cztery typy projektów.

Typ 1. Nowe kierunki eksportu – udział w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych
Przykładowe koszty: transport, noclegi, koszt stoiska na targach, diety, koszt spotkań z kontrahentami.

Typ 2. Re_start inwestycyjny – działania inwestycyjne w przedsiębiorstwach szukających nowych kierunków rozwoju w pobrexitowej rzeczywistości
Przykładowe koszty: środki trwałe, roboty i materiały budowlane, wartości niematerialne i prawne

Typ 3. Akcja adaptacja do zmian – dostosowanie przedsiębiorstw do nowych uwarunkować wynikających z brexitu
Przykładowe koszty: usługi doradcze, środki trwałe, szkolenia pracowników

Typ 4. Brexit bez straty – pokrycie strat w związku z poniesieniem negatywnych skutków brexitu
Katalog kosztów jak w typach od 1 do 3

Więcej informacji znaleźć można na stronie programu https://reopen.biz/ poprzez którą składa się także wnioski.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: een@wsiz.edu.pl