NUTRITECH – NABÓR PRZEDŁUŻONY DO 30.11.2022r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło pierwszy konkurs w ramach programu rządowego NUTRITECH, którego celem jest finansowanie prac badawczo-rozwojowych przyczyniających się do zwiększenia dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030.

W ramach programu NUTRITECH są dofinansowywane projekty z obszaru żywności, jej produkcji oraz wpływu odżywiania na życie i zdrowie człowieka. NUTRITECH ukierunkowany jest na rozwój technologii/produktów zarówno we wczesnym stadium rozwoju, jak i tych znajdujących się już na późniejszym etapie rozwoju.

Program NUTRITECH kierowany jest do przedsiębiorstw samodzielnie realizujących projekt, konsorcjów przedsiębiorstw składających się maksymalnie z 3 podmiotów, lub konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowych, liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Poziom dofinansowania jest uzależniony od rodzajów prac przewidzianych w projekcie oraz od wielkości firmy (mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwo) i może wynieść od 40% do 100% kosztów kwalifikowanych. Wsparcie dotacyjne będą mogły otrzymać projekty obejmujące:

  • badania przemysłowe – mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności,
  • eksperymentalne prace rozwojowe – polegające na kształtowaniu oraz wykorzystaniu aktualnie dostępnej wiedzy,
  • prace przedwdrożeniowe – działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 1 milion złotych, maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 10 milionów złotych.

Termin naboru wniosków: 6 lipca 2022 – 30 listopada 2022.

Budżet konkursu wynosi 100 mln PLN.

ZAKRES TEMATYCZNY

W ramach ogłoszonego konkursu można ubiegać się o dofinansowanie w zakresie n/w obszarów tematycznych:

  • Nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzie wspierające walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (opracowanie innowacyjnych rozwiązań dietetycznych, indywidualne plany żywieniowe, analiza żywieniowych czynników ryzyka),
  • Żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom (żywność funkcjonalna, innowacje produktowe i technologiczne w żywności),
  • Aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia (opracowanie rozwiązań pozwalających na zmniejszanie ilości dodatków oraz substancji szkodliwych do żywności, działania dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego w produkcji zdrowej żywności, kontrola jakości żywności).

Z powyższego zakresu wyłączone są prace dotyczące rozwoju suplementów diety.

POZIOM DOFINANSOWANIA

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prowadzonych prac poziom dofinansowania wynosi:

  • badania przemysłowe: od 50% do 70% w zależności od wielkości przedsiębiorstwa (od 65% do 80% z uwzględnieniem premii),
  • eksperymentalne prace rozwojowe: od 25% do 45% w zależności od wielkości przedsiębiorstwa (od 40% do 60% z uwzględnieniem premii),
  • prace przedwdrożeniowe – de minimis – 90% dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw,
  • usługi doradcze: 50% dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100% w ramach działalności niegospodarczej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail: een@wsiz.edu.pl