OPINIA NT. KORZYŚCI POZAENERGETYCZNYCH Z WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO

W imieniu Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zapraszamy przedsiębiorców do wyrażenia opinii nt. korzyści pozaenergetycznych wynikających z wykonania audytu energetycznego.

W jednym z projektów – KNOWnNEBs – realizowanych przez KAPE S.A. i  skierowanym do małych i średnich przedsiębiorstw opracowywana jest aktualnie metodyka przeprowadzania audytu energetycznego uwzględniająca korzyści pozaenergetyczne.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa zawiera dobrane indywidualnie do firmy zalecenia i jest pierwszym krokiem, który należy wykonać, aby zainwestować w efektywność energetyczną.

Obecnie stosowany model audytu energetycznego koncentruje się zwykle na redukcji kosztów energii, podczas gdy korzyści pozaenergetyczne, takie jak poprawa jakości wytwarzanego produktu, komfort użytkowania pomieszczeń, zwiększenie produktywności czy mniejsza awaryjność urządzeń są pomijane.

Celem unijnego projektu KNOWnNEBs jest wprowadzenie do audytu oszacowanych korzyści pozaenergetycznych. Tak wykonany audyt ułatwi firmom proces podejmowania decyzji przy rozważaniu inwestycji w efektywność energetyczną.

Celem kwestionariusza jest poznanie Państwa opinii na temat korzyści pozaaenergetycznych w odniesieniu do stosowania w firmie środków poprawy efektywności energetycznej.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia poniższego  kwestionariusza:

KWESTIONARIUSZ

Dziękujemy Państwu za poświęcony czas!!