RUSZYŁA XXV EDYCJA KONKURSU – „POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju już po raz 25 ogłosiły konkurs „Polski Produkt Przyszłości”, który wyłania i promuje innowacyjne rozwiązania naukowców, przedsiębiorców i specjalistów z wielu dziedzin, mających potencjał aby zaistnieć na globalnym rynku. Do konkursu można zgłaszać wyroby i technologie ułatwiające codzienne życie, automatyzujące procesy produkcji, wspomagające dbanie o zdrowie czy środowisko.

Pomysłodawcy mogą zgłaszać swoje produkty w trzech kategoriach:

– Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,

– Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy,

– Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy.

Na zwycięzców w trzech kategoriach czekają nagrody finansowe w wysokości 100 tys. zł.

Każdy z wyróżnionych (których może być nawet 12), otrzyma 25 tys. zł.

Zgłoszone projekty oceniane będą przez ekspertów branżowych pod kątem poziomu innowacyjności, przydatności cech lub funkcjonalności produktu dla jego użytkowników końcowych, potencjału rynkowego, poziomu zaawansowania prac nad produktem, strategii wprowadzenia produktu na rynek, a także jego wpływu na środowisko. Dodatkowo punktowane będą patenty i zgłoszenia patentowe.

Organizatorzy Konkursu czekają na aplikacje do 1 grudnia 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16.00).

Udział w Konkursie jest bezpłatny!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!