SME PANEL – ANKIETA NT. MODERNIZACJI PRAWA SPÓŁEK NA POTRZEBY CYFRYZACJI

Ośrodek Enterprise Europe Network, działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, serdecznie zaprasza do udziału w kolejnym badaniu ankietowym, tym razem poświęconym MODERNIZACJI PRAWA SPÓŁEK NA POTRZEBY CYFRYZACJI.

Biorąc pod uwagę poważne wyzwania stawiane spółkom w zakresie cyfryzacji, KE chce zatwierdzić nową inicjatywę na rzecz modernizacji prawa spółek na potrzeby cyfryzacji.

Komisja zastanawia się obecnie nad możliwościami:

  • zwiększenia dostępu na szczeblu UE do informacji o przedsiębiorstwach zawartych w krajowych rejestrach przedsiębiorstw;
  • ułatwienia rozszerzania działalności na rynki innych państw członkowskich i zmniejszenia obciążenia administracyjnego przez umożliwienie przedsiębiorstwom bezpośredniego (bez dodatkowych formalności) wykorzystywania dotyczących ich informacji pochodzących z krajowych rejestrów przedsiębiorstw np. przy tworzeniu jednostek zależnych lub oddziałów czy też w kontaktach z organami władzy lub sądami w innych państwach członkowskich;
  • dalszej cyfryzacji istniejących procedur unijnego prawa spółek.

Za pomocą tego kwestionariusza służby Komisji pragną zasięgnąć opinii MŚP i poznać ich doświadczenia i dlatego zwracają się do MŚP z prośbą o udział w konsultacjach.

Kwestionariusz nie skupia się na konkretnych branżach, lecz skierowany jest do MŚP, które mają już doświadczenia transgraniczne lub planują działalność transgraniczną, np. w postaci partnerów biznesowych, w formie przedsiębiorstwa czy przez kontakty z organami lub sądami w innym państwie członkowskim.

Aby rozpocząć wypełnianie ankiety należy wejść na stronę ANKIETA   – w prawym górnym rogu znajduje się pole wyboru języka (zakładka „Languages”)

UWAGA !!!

Po wypełnieniu i wysłaniu ankiety, proszę pobrać dokument w formie PDF podając Państwa e- mail. Otrzymany e- mail z systemu DIGIT – EUSURVEY, proszę przesłać na mój adres e- mailowy:  jbednarz@wsiz.edu.pl  

Ankieta będzie dostępna do 3 czerwca 2022r.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ANKIETY!!

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji:

Justyna Bednarz

?17 860 57 45

?jbednarz@wsiz.edu.pl