WYDŁUŻENIE NABORU ŚCIEŻKA SMART – PROJEKTY REALIZOWANE W KONSORCJACH

W imieniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informujemy o zmianie terminu na składanie wniosków w naborze pn. Ścieżka SMART– Projekty realizowane w konsorcjach (nr naboru FENG.01.01-IP.01-005/23). Termin zostaje wydłużony do 8 marca 2024 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16.00).

Zmiana ta spowodowana jest przede wszystkim wysokim stopniem skomplikowania funkcjonalności systemu a także dużą pracochłonnością prac analitycznych i deweloperskich lokalnego systemu informatycznego, tj. brakiem możliwości edycji poszczególnych modułów, uniemożliwiającymi ostateczne składanie wniosków aplikacyjnych w niniejszym naborze oraz koniecznością zapewnienia wysokich standardów obsługi Klienta.

Wydłużenie uwzględnia przesłanki zapisane w § 1 pkt. 6 Regulaminu wyboru projektów.

INFORMACJA ZE STRONY

Zespół Enterprise Europe Network