Nabór eksperta na potrzeby przeprowadzenia specjalistycznej usługi doradczej dla przedsiębiorcy w ramach projektu Enterprise Europe Network

Planowany termin realizacji usługi doradczej: luty – marzec 2022r.

Wymagania:

  • praktyczna  i teoretyczna wiedza z zakresu ochrony własności intelektualnej,
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz wynalazków,
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa dla firm w obszarze prowadzenia badań patentowych, w tym badań zdolności i czystości patentowej wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych a także badań zdolności rejestrowej znaków towarowych,
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie pomocy przedsiębiorstwom w uzyskaniu praw wyłącznych w Polsce, Unii Europejskiej i w trybie Międzynarodowym.

Bardzo prosimy o przesłanie na adres e-mailowy:jbednarz@wsiz.edu.pl CV wraz z wyceną przedmiotowej usługi w terminie do 24.02.2022r., do godz. 09:00.