Nabór na eksperta na potrzeby przeprowadzenia szkolenia/warsztatów lub usługi doradczej dla przedsiębiorców z obszaru MŚP w tematyce zrównoważonego zarządzania projektami

Nabór otwarty przeprowadzony jest w ramach projektu Enterprise Europe Network

Szczegóły dotyczące realizacji szkolenia:

1.Planowany termin realizacji szkolenia –do końca 2023r.;

2.Forma szkolenia – stacjonarne lub on – line – do ustalenia przez organizatora;

3.Czas trwania szkolenia/warsztatów – max. 2 dni szkoleniowe/warsztatowe.

Jeżeli zaistnieje potrzeba wykonania specjalistycznej usługi doradczej dla zainteresowanego przedsiębiorcy, wówczas szczegóły dotyczące realizacji takiej usługi, będą wyglądały następująco:

  1. Termin realizacji specjalistycznej usługi doradczej – w zależności od potrzeb przedsiębiorcy(indywidualne ustalenie z przedsiębiorcą – maksymalny termin na wykonanie usługi doradczej w tej tematyce – do końca 2023 roku);
  2. Ilość godzin przeznaczonych na wykonanie usługi doradczej – maksymalnie 10 godzin zegarowych;
  3. Kwota brutto za przeprowadzenie indywidualnej usługi doradczej nie może przekraczać 300 zł brutto za 1 godzinę(60 min.)specjalistycznego doradztwa.

Wymagania dotyczące eksperta – praktyczna  i teoretyczna wiedza z zakresu:

  • zrównoważonego zarządzania projektami;
  • controllingu w zarządzaniu projektami;
  • budowania i zarządzania zespołami projektowymi;
  • komunikacji w zespołach projektowych;
  • zrównoważonego  rozwoju w oparciu o Sustainable Development Goals(SDGs)
  • strategii organizacji;

•             co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla przedsiębiorców w w/w tematyce;

•             co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa dla firm w w/w obszarach tematycznych.

Bardzo prosimy o przesłanie na adres e-mailowy – jbednarz@wsiz.edu.pl lub dostarczenie do biura projektu Enterprise Europe Network – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania przy ul. Sucharskiego 2/50a; 35-225 Rzeszów, w godz.: 8:00 – 15:00, następujących dokumentów:

  1. CV bądź innych dokumentów poświadczających w/w kompetencje określone w wymaganiach dotyczących eksperta.