SPECJALISTYCZNE USŁUGI DORADCZE Z ZAKRESU TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO I KRAJOWEGO

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, zaprasza przedsiębiorców z obszaru MŚP, do skorzystania z bezpłatnego specjalistycznego doradztwa w  tematach związanych z transportem międzynarodowym i krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem Pakietu mobilności.

Zakres specjalistycznego doradztwa obejmować będzie:

1. Przepisy czasu pracy (zmiany – Pakiet Mobilności 2020);

2. Wykonywanie przewozów międzynarodowych – przepisy specjalistyczne; ADR, APT, przewóz odpadów;

3. Przepisy konwencji CMR – odpowiedzialność przewoźnika(uszkodzenie towaru, kradzież, nieterminowe dowozy);

4. Kary pieniężne na terenie UE oraz PL – procedury, obowiązki przewoźnika;

5. Planowanie przewozów międzynarodowych – wymagania wynikające ze szczególnych regulacji w tym zakresie (delegowanie pracowników, minimalne wynagrodzenie na terenie innych krajów UE, przewozy kabotażowe);

6. Inne.

Usługi doradcze świadczyć będzie za pośrednictwem naszego ośrodka Enterprise Europe Network  Pan Paweł Miąsik  – specjalista z dziedziny transportu, z wykształcenia prawnik. Prowadzi szkolenia dla  inspektorów transportu drogowego oraz kandydatów na inspektorów z zakresu czasu pracy kierowców, przepisów transportu międzynarodowego drogowego, zabezpieczeń ładunków, przewozu towarów niebezpiecznych ADR.

Konsultacje będą realizowane na podstawie kontaktu emailowego,  telefonicznego, videokonferencji – według indywidulanych potrzeb klienta, w okresie od 18 listopada 2020r. do 18 grudnia 2020r.

Pytania do Pana Pawła Miąsika, proszę przesyłać na adres emailowy: agencjabt@gmail.com bądź kontaktować się telefonicznie – 668 689 509  

Pytania do naszego eksperta, można również kierować na adres emailowy naszego ośrodka EEN –  een@wsiz.edu.pl

Ośrodek Enterprise Europe Network, zastrzega sobie możliwość selekcji zgłaszanych tematów!!

W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji na temat specjalistycznych usług, prosimy o kontakt:

Justyna Bednarz

T: 17 860 57 45

e-mail: jbednarz@wsiz.edu.pl