ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – OPÓŹNIENIA W PŁATNOŚCIACH MIĘDZY FIRMAMI

Ośrodek Enterprise Europe Network, działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, serdecznie zaprasza do udziału w kolejnym badaniu ankietowym SME PANEL.

Tematyka badania ankietowego to OPÓŹNIENIA W PŁATNOŚCIACH MIĘDZY FIRMAMI.

Podstawą tych konsultacji jest dyrektywa 2011/7/UE w sprawie opóźnień w płatnościach. Badanie ma na celu wskazanie środków zapobiegających takim opóźnieniom oraz łagodzących ich skutki.

Celem tego badania ankietowego jest zebranie informacji na temat czterech aspektów:

  • warunków płatności stosowanych przez przedsiębiorstwa;
  • doświadczeń przedsiębiorstw w zakresie nieuczciwych praktyk płatniczych;
  • sposobów postępowania przedsiębiorstw w przypadku sporów dotyczących opóźnień w płatnościach;
  • opinii przedsiębiorstw na temat możliwych środków z zakresu polityki mających na celu zwalczanie opóźnień w płatnościach.

Konsultacje te skierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających we wszystkich sektorach – skupiają się jednak wyłącznie na warunkach płatności w transakcjach między przedsiębiorstwami (B2B).

Z konsultacji wyłączeni są sprzedawcy detaliczni, jak i firmy, których bezpośrednimi klientami są konsumenci lub organy administracji publicznej. 

Aby rozpocząć wypełnianie ankiety należy wejść na stronę   https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/14389d39-5576-5c42-00e1-0ffea924307a    –   w prawym górnym rogu znajduje się pole wyboru języka. 

UWAGA !!!

Wypełniając ankietę należy na początku wpisać kod ośrodka Enterprise Europe Network w Rzeszowie tj.: PL 00584  –   wąska ramka – PUNKT A 1(informacje ogólne).

Po wypełnieniu ankiety, proszę ją wysłać  i pobrać dokument w formie PDF podając Państwa email. Otrzymany email z systemu DIGIT – EUSURVEY, proszę przesłać na adres emailowy:  jbednarz@wsiz.edu.pl  

Ankieta będzie dostępna do 15 października 2021r.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ANKIETY!!

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji:

Justyna Bednarz

?17 860 57 45

?jbednarz@wsiz.edu.pl