ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR) W MŚP I PRZEDSIĘBIORSTWACH TYPU START – UP

Zapraszamy do udziału w badaniu  na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility) przez europejskie firmy z sektora MŚP i przedsiębiorstwa typu START-UP.

CSR odnosi się do odpowiedzialności przedsiębiorstw za wpływ, jaki wywiera  ich działalność gospodarcza na społeczeństwo. Obejmuje to praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz włączenie kwestii społecznych, środowiskowych, etycznych, praw człowieka i konsumenta do działalności gospodarczej.

Badanie skierowane jest w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw (do 250 pracowników), działających w następujących branżach:

  • przemysł rolno-spożywczy
  • przemysł tekstylny i odzieżowy
  • transport
  • handel detaliczny
  • farmaceutyki
  • górnictwo i wydobywanie
  • turystyka i hotelarstwo
  • bankowość, finanse i ubezpieczenia

Ankietę można wypełnić w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim.

Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 20 minut.

Link do ankiety: https://survey.alchemer.com/s3/6173207/CSR-survey-for-SMEs

Po kliknięciu w link pojawi się krótkie Wprowadzenie do ankiety (Introduction). Pomocnym będzie dla Państwa skorzystanie ze specjalnie przygotowanego przewodnika, dostępnego w językach państw objętych tym badaniem. Przekierowanie do przewodnika znajduje się w treści wprowadzenia – należy kliknąć: „HERE”

Termin na wypełnienie ankiety upływa 15 kwietnia 2021 r.

Ankieta jest anonimowa, chyba że osoba, która ją wypełnia zdecyduje się na podanie swoich danych osobowych – w takim wypadku, odpowiedzi nie będą powiązane z imieniem i nazwiskiem, czy reprezentowaną firmą. Zostaną przedstawione tylko zbiorcze wyniki ankiety, zapewniając w ten sposób anonimowość osobie bądź firmie wypełniającej ankietę.

Wyniki tego badania zostaną wykorzystane do wsparcia Komisji Europejskiej i władz krajowych w lepszym zrozumieniu potrzeb przedsiębiorstw w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ANKIETY!!

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji:

Justyna Bednarz

?17 860 57 45

?jbednarz@wsiz.edu.pl