ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – ZRÓWNOWAŻONY PRODUKT

Ośrodek Enterprise Europe Network, działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, zaprasza do udziału w badaniu ankietowym SME PANEL.

Tematyka niniejszego badania ankietowego związana jest z inicjatywą Komisji Europejskiej dotyczącą zrównoważonych produktów.

Niniejsze konsultacje służą zebraniu opinii małych i średnich przedsiębiorstw na temat inicjatywy dotyczącej zrównoważonych produktów, która została ogłoszona przez Komisję Europejską w zeszłorocznym planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym i ma zostać zrealizowana pod koniec 2021 r. Celem inicjatywy dotyczącej zrównoważonych produktów będzie dostosowanie produktów wprowadzanych na rynek UE do neutralnej dla klimatu i zasobooszczędnej gospodarki o obiegu zamkniętym, ograniczenie ilości odpadów i zapewnienie, by wyniki osiągane przez liderów zrównoważonego rozwoju stawały się stopniowo normą.

Aby rozpocząć wypełnianie ankiety należy wejść na stronę   ANKIETA – w prawym górnym rogu znajduje się pole wyboru języka.

UWAGA !!!

Wypełniając ankietę należy na początku wpisać kod ośrodka Enterprise Europe Network w Rzeszowie tj.: PL 00584  –   wąska ramka – nad  punktem 2

Po wypełnieniu ankiety, proszę ją wysłać  i pobrać dokument w formie PDF podając Państwa email. Otrzymany email z systemu DIGIT – EUSURVEY, proszę przesłać na mój adres emailowy:  jbednarz@wsiz.edu.pl 

Termin na uzupełnienie ankiety – 14 czerwca 2021r.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ANKIETY!!

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji:

Justyna Bednarz

?17 860 57 45

?jbednarz@wsiz.edu.pl