BADANIE ANKIETOWE (SME PANEL) – ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM ŻYWNOŚCIOWY – USTANAWIANIE RAM UE

W kontekście „Europejskiego Zielonego Ładu” Komisja Europejska przyjęła kompleksową strategię „Od pola do stołu”, której celem jest wsparcie przejścia na zrównoważony system żywnościowy.

W ramach tej strategii ogłoszono inicjatywę na rzecz ram dotyczących zrównoważonych systemów żywnościowych, które Komisja Europejska wprowadzi w 2023 r.

Ankieta ma ukazać, co małe i średnie przedsiębiorstwa sądzą o tej inicjatywie.

Ramy dotyczące zrównoważonych systemów żywnościowych będą:

  • stanowić prawo dotyczące ram horyzontalnych z myślą o ułatwieniu przejścia na zrównoważony rozwój oraz zapewnieniu, aby żywność wprowadzana na rynek UE była w coraz większym stopniu zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju;
  • obejmować definicje, ogólne zasady i cele oraz będą stanowić podstawę wymogów i obowiązków, które zostaną określone w odniesieniu do wszystkich podmiotów w unijnym systemie żywnościowym;
  • zawierać przepisy dotyczące ram oznakowania zrównoważonej żywności oraz przepisy dotyczące zrównoważonych zamówień publicznych na żywność.

Aby rozpocząć wypełnianie ankiety należy wejść na STRONĘw prawym górnym rogu znajduje się pole wyboru języka.

UWAGA !!

Wypełniając ankietę należy na początku wpisać kod ośrodka Enterprise Europe Network w Rzeszowie tj.: PL 00156  –   wąska ramka – PUNKT 1(Informacje na temat przedsiębiorstwa lub organizacji).

Po wypełnieniu ankiety, proszę ją wysłać  i pobrać dokument w formie PDF podając Państwa email. Otrzymany email z systemu DIGIT – EUSURVEY, proszę przesłać na mój adres emailowy:  jbednarz@wsiz.edu.pl  

Ankieta będzie dostępna do 30 października 2022r.

Dziękujemy za Państwa pomoc i zaangażowanie!!