BADANIE PANELOWE Z UDZIAŁEM MŚP DOTYCZĄCE PRZEGLĄDU DYREKTYWY W SPRAWIE ZWALCZANIA OPÓŹNIEŃ W PŁATNOŚCIACH

Konsultacje te są częścią przygotowań Komisji Europejskiej do przeglądu dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach (2011/7/UE).

Celem konsultacji jest zebranie informacji na temat następujących aspektów opóźnień w płatnościach:

  • głównych cech warunków płatności stosowanych przez przedsiębiorstwa;
  • doświadczeń przedsiębiorstw w zakresie nieuczciwych praktyk płatniczych;
  • rozwiązywania przez przedsiębiorstwa sporów dotyczących opóźnień w płatnościach;
  • opinii przedsiębiorstw na temat ewentualnych środków z zakresu polityki mających na celu zwalczanie opóźnień w płatnościach.

Konsultacje są skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających w dowolnym sektorze gospodarki. Skupiają się one wyłącznie na warunkach płatności w transakcjach między przedsiębiorstwami (B2B). W związku z tym w konsultacjach nie powinni brać udziału sprzedawcy detaliczni ani przedsiębiorstwa, których bezpośrednimi klientami są głównie konsumenci lub organy administracji publicznej.

LINK DO ANKIETY ON LINE

(pole wyboru języka, w jakim będzie wypełniana ankieta znajduje się po prawej stronie, w zakładce „Languages”)

Ankieta będzie otwarta do 16 marca 2023 r.

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas!