BEZPŁATNE SZKOLENIE  –  „1.3 WSPARCIE MŚP – DOTACJA, TYP PROJEKTU: WDROŻENIA PRAC B+R, INNOWACJI PRZEZ MŚP” – 21.03.2024R./9:30 – 14:00/URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE

W imieniu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Rzeszowie, zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. „1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP”.

Szkolenie odbędzie się 21 marca 2024 r. w godzinach od 9:30 do 14:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3A.

Wsparcie skierowane jest do MŚP z podkarpacia w zakresie wdrożenia we własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy wyników prac B+R mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów/ usług lub wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych (w tym rozwiązań z zakresu GOZ czy Przemysłu 4.0). Projekty muszą być wynikiem przeprowadzonych wcześniej przez wnioskodawcę lub na jego zlecenie i właściwie udokumentowanych prac badawczo – rozwojowych.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Potwierdzenie wysyłane jest na adres mailowy, który podany został w formularzu zgłoszeniowym. W sytuacji nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach min. 3 dni przed spotkaniem. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, oraz sprawną obsługę szkolenia.

W spotkaniu wezmą udział pracownicy Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Więcej informacji na STRONIE

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!!!