„City for the future” – Budapeszt, 24.05.2022

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza firmy oferujące rozwiązania z zakresu smart city do skorzystania z możliwości promocji podczas wystawy „City for the Future”, która odbędzie się 24 maja 2022 roku w centrum wystawienniczym HungExpo w Budapeszcie.

Wydarzenie to współorganizowane jest w ramach współpracy izb gospodarczych regionu wyszehradzkiego (V4) w partnerstwie z węgierskim stowarzyszeniem samorządów lokalnych TOOSZ, które w jego trakcie przeprowadzi swoje walne zgromadzenie z oczekiwaną ilością około 150 uczestników. Dzięki temu firmy wystawiające się w ramach „City for the Future” będą mogły zaprezentować swoją ofertę zarówno władzom węgierskich miast jak i podmiotom biznesowym. Koszt stoiska szacowany jest na około 1000-1100 euro+VAT. Ilość miejsc dla wystawców jest ograniczona. Polskie firmy zainteresowane wystawianiem się na tym wydarzeniu, bardzo prosimy o wstępną informację o tym do piątku, 1 kwietnia, do 13.00 (osoba do kontaktu: Agnieszka Czubak tel. 12 428 92 54, e-mail: aczubak@iph.krakow.pl).

Wystawie towarzyszyć będą także bezpłatne spotkania biznesowe w formule b2b organizowane przez sieć Enterprise Europe Network. Internetowa platforma B2Match do umawiania spotkań udostępniona będzie w pierwszych dniach kwietnia.