COVID-19

SME PANEL – KWESTIONARIUSZ DLA MŚP DOTYCZĄCY ZAKŁÓCEŃ W ŁAŃCUCHU DOSTAW W EUROPIE SPOWODOWANYCH PRZEZ COVID-19

Ośrodek Enterprise Europe Network, działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, serdecznie zaprasza przedsiębiorców z obszaru MŚP,  do udziału w kolejnym badaniu ankietowym SME PANEL. Tematyka badania ankietowego dotyczy  zakłóceń w łańcuchu dostaw w Europie spowodowanych przez COVID-19.

Pandemia COVID-19 wywołana przez koronawirusa doprowadziła do niespotykanego światowego spowolnienia gospodarczego.

Komisja Europejska we współpracy z Europejską Siecią Przedsiębiorczości zachęca MŚP w Europie do podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z pandemią wywołaną przez koronawirusa. W ankiecie skoncentrowano się przede wszystkim na zakłóceniach w łańcuchu dostaw, a także na tym, w jaki sposób można w związku z nimi wspierać MŚP.

Przedsiębiorcy, którzy chcą wziąć udział w badaniu ankietowym, proszeni są o  wypełnienie ankiety i odesłanie jej na adres:  jbednarz@wsiz.edu.pl  do dnia 15 listopada 2020 r.