FUNDUSZ MŚP IDEAS POWERED FOR BUSINESS – SME FUND

Fundusz MŚP Ideas Powered for business to program przyznawania dotacji utworzony w celu ochrony praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich.

Fundusz MŚP to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Fundusz MŚP będzie działać od 23 stycznia 2023 r. do 8 grudnia 2023 r.

Ilość środków jest ograniczona, więc dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń!!!

Dlaczego ochrona własności intelektualnej jest konieczna?

W erze cyfrowej ochrona własności intelektualnej jest niezbędna. Jest to legalny sposób na uniknięcie kopiowania unikalnych pomysłów, produktów lub usług bądź korzystania z nich bez zezwolenia.

Ochrona własności intelektualnej za pośrednictwem Funduszu MŚP może obejmować wiele różnych aktywów, w tym znaki towarowe, wzory, patenty i odmiany roślin.

Kto może skorzystać z Funduszu MŚP?

Fundusz MŚP oferuje wsparcie finansowe dla MŚP z siedzibą w Unii Europejskiej. Wniosek może złożyć właściciel, pracownik lub upoważniony przedstawiciel zewnętrzny działający w ich imieniu. Dotacje są przyznawane MŚP, a zwrot kosztów jest zawsze przekazywany bezpośrednio na rachunek bankowy MŚP.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

W przypadku pytań zapraszamy do odwiedzenia strony Często Zadawane Pytania na temat Funduszu MŚP lub skorzystania z czatu online w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim lub hiszpańskim.

Informacje można uzyskać też w Centrum Informacyjnym EUIPO pod numerem telefonu +34 965 139 100 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30–18.30 (GMT+1).

Można również wysłać zapytanie przez e-mail w dowolnym języku urzędowym UE, pisząc na adres information@euipo.europa.eu.

WIĘCEJ NA STRONIE EUIPO

Zespół Enterprise Europe Network