Granty na transfer technologii

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłasza nowy konkurs na transfer technologii w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji.

8 października br. uruchomiony zostanie nowy nabór wniosków na transfer technologii w ramach działania 2.2. POIR. Projekt nadal skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które stawiają na rozwój technologiczny swoich firm i poszukują finansowania na inwestycje w innowacje.

Katalog kosztów kwalifikowanych w projekcie SOI obejmuje zakup praw własności lub licencji do innowacyjnego rozwiązania. Przedsiębiorcy wciąż będą mogli skorzystać z refinansowania zakupu wartości niematerialnych i prawnych (WNiP, IP) aż do kwoty 200 tys. euro.

Maksymalna intensywność wsparcia na pokrycie kosztów kwalifikowalnych: 70%

W ramach tego konkursu, będą nadal udzielane granty w ramach jednej z następujących przeznaczeń pomocy: regionalnej pomocy inwestycyjnej albo pomocy de minimis.

Nabór Wniosków w Konkursie jest ciągły i trwa od dnia otwarcia naboru Wniosków do zakończenia konkursu tj. do dnia 15 grudnia 2021 roku, z zastrzeżeniem że nabór Wniosków może zostać zawieszony.

Wiecęj informacji na temat warunków udziału w konkursie dostępna jest na stronie: siecotwartychinnowacji.pl/granty-na-transfer-technologii

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym ośrodkiem:

Enterprise Europe Network WSIiZ Rzeszów

e-mail: een@wsiz.edu.pl

tel. 17 860 52/61/45