GREEN CONSUMPTION PLEDGE INITIATIVE

Komisja Europejska rozpoczęła realizację nowego zobowiązania na rzecz ekologicznej konsumpcji GREEN CONSUMPTION PLEDGE INITIATIVE. Jest to pierwsza część Europejskiego Paktu na Rzecz Klimatu – inicjatywy zachęcającej ludzi, społeczności i organizacje do udziału w działaniach na rzecz klimatu i budowania bardziej ekologicznej Europy.

Inicjatywa opiera się o pięć filarów:
☑ obliczanie śladu węglowego przedsiębiorstwa;
☑ obliczenie śladu węglowego wybranych sztandarowych produktów;
☑ zwiększenie sprzedaży zrównoważonych produktów lub usług w ramach całkowitej sprzedaży przedsiębiorstwa lub jednej z jego części działalności;
☑ przeznaczenie części wydatków na public relations przedsiębiorstwa na promowanie zrównoważonych praktyk;
☑ zadbanie o to, by informacje przekazywane konsumentom na temat śladu węglowego przedsiębiorstwa i produktu były łatwe do uzyskania, aktualne, dokładne i jasne.