I Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO

01.07.2021r. ruszył nabór do Programu INNOGLOBO.

I konkurs w ramach Programu INNOGLOBO ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, a NCBR nie organizuje regularnie konkursów dwustronnych (tj. z wyjątkiem takich krajów jak: Chiny, Izrael, Luksemburg, Niemcy i Turcja).

W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także zupełnie niszowych. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym jest uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 01/07/2021
  • Zakończenie naboru wniosków: 30/11/2021
  • Wyniki konkursu –  II kwartał 2022 r.

Więcej informacji o programie www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-w-ramach-programu-innoglobo