Komisja Europejska przyjęła porozumienie polityczne w sprawie programu „Horyzont Europa”, następnego unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji.

Program „Horyzont Europa” będzie dysponował budżetem w wysokości około 95,5 mld euro na lata 2021–2027.
Program „Horyzont Europa” będzie promować doskonałość i zapewniać cenne wsparcie najlepszym naukowcom i innowatorom. Będzie stymulować doskonałość naukową za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN). Stypendia i wymiany w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” pomogą najbardziej utalentowanym młodym naukowcom poszerzać wiedzę i umiejętności, a Europa skorzysta z doradztwa naukowego, wsparcia technicznego i specjalnych badań prowadzonych przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC), służbę naukową Komisji Europejskie

Obecne porozumienie polityczne czeka na ostateczne zatwierdzenie przez Parlament Europejski i Radę.

WIĘCEJ INFORMACJI