KONFERENCJA NT. SPOSOBÓW ŁAGODZENIA WPŁYWU PRZEJŚCIA PRACOWNIKÓW SEKTORA TRANSPORTU NA AUTOMATYZACJĘ I CYFRYZACJĘ/ 21.03.2023 R.

Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE), zaprasza do udziału  w konferencji(online lub stacjonarnie), która odbędzie się 21 marca 2023 r., a poświęcona będzie przejściu na automatyzację i cyfryzację w transporcie.

Konferencja jest kontynuacją prowadzonego w 2020 roku badania ankietowego SME Panel nt. automatyzacji i cyfryzacji w odniesieniu do siły roboczej w sektorze transportu.

Zaproszenie skierowane jest między innymi do:

  • władz publicznych;
  • organizacji pracodawców;
  • związków zawodowych,
  • instytucji edukacyjnych i szkoleniowych;
  • przedsiębiorców;
  • specjalistów ds. transportu;
  • itp.

Zapisy „Strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności” wskazują, że automatyzacja i cyfryzacja w sektorze transportu to szereg nowych wyzwań dla pracowników sektora. Z jednej strony miejsca pracy mogą być zagrożone, z drugiej taka sytuacja stwarza nowe możliwości, w szczególności dla kobiet i młodzieży.

W 2023 r. Komisja Europejska planuje wydać „Zalecenie” w sprawie sposobów złagodzenia wpływu przejścia na automatyzację i cyfryzację w odniesieniu do pracowników sektora transportu. 

Planowana konferencja będzie kluczowym krokiem w przygotowaniu takiego zalecenia. Podczas konferencji jego treść zostanie omówiona i poddana analizie, tak by było ono przydatne dla wszystkich zainteresowanych stron ze wszystkich rodzajów transportu, zarówno pasażerskiego, jak i towarowego.

Konferencja odbędzie się w języku angielskim!!

Zgłoszenia na konferencję za pośrednictwem formularza online:

FORMULARZ

Wszelkie pytania związane z udziałem w konferencji proszę kierować na skrzynkę:

MOVE-TAL6@cowi.com

Serdecznie zapraszamy!!