KONSULTACJE SPOŁECZNE NT. PROGRAMÓW HORYZONT 2020 I HORYZONT EUROPA

W imieniu Komisji Europejskiej, ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, zachęca do udziału w konsultacjach społecznych nt. programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa.

Niniejsza inicjatywa ma na celu zebranie opinii od instytucji badawczych, przedsiębiorstw, organizacji konsumenckich, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz innych zainteresowanych stron na temat programów ramowych Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji, „Horyzont 2020” (8. PR) i „Horyzont Europa” (9. PR).

Zebrane przez Komisję Europejską informacje i opinie zostaną wykorzystane do:

• oceny ex post programu „Horyzont 2020”;

• oceny śródokresowej programu „Horyzont Europa”;

• planu strategicznego „Horyzont Europa” na lata 2025–2027.

Konsultacje będą otwarte do 23 lutego 2023 r.

Szczegółowe informacje:

POWIADOMIENIE O KONSULTACJACH

LINK DO KONSULTACJI/ANKIETY

(aby rozpocząć wypełnianie ankiety należy zarejestrować się do EU login)

Serdecznie zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety.

Dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas !!

Zespół Enterprise Europe Network