METAL2022 – MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA KOOPERACYJNE DEDYKOWANE ODLEWNICTWU I TECHNOLOGIOM OBRÓBKI METALI – 21-22 WRZEŚNIA 2022/KIELCE

W imieniu Ośrodka Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz partnerów Ośrodka serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach kooperacyjnych METAL 2022, które odbędą się w dniach 21-22 września 2022.

Spotkania kooperacyjne METAL 2022 to wydarzenie towarzyszące targom Przemysłowa Jesień, które są organizowane w dniach 20-22 września 2022 w Kielcach, przez Targi Kielce.

Przemysłowa Jesień to wydarzenie, podczas którego najnowsze urządzenia i usługi dedykowane branży odlewniczej dostępne są w modelu one-stop-shop.

Spotkania kooperacyjne METAL 2022 odbędą się w formie hybrydowej – na miejscu 21 września 2022 w Kielcach dla zwiedzających targi oraz wirtualnie 22 września 2022 za pośrednictwem platformy b2match.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy firmy, które oferują lub poszukują maszyn, urządzeń i usług związanych z obróbką metali:

•        technologie, nowoczesne maszyny i urządzenia stosowane w przemyśle metali nieżelaznych

•        surowce, komponenty i materiały wykorzystywane w procesach metalurgicznych

•        obróbka cieplna metalu

•        recykling wszystkich metali nieżelaznych, szczególnie miedzi, cynku, ołowiu, metali lekkich, metali szlachetnych, krytycznych i innych zawartych w złomach, surowcach wtórnych, odpadowych, półproduktach, ściekach i innych

•        przetwarzanie złomu

•        specjalistyczne maszyny do recyklingu

•        przemysłowa technologia pomiarowa i badania nieniszczące

REJESTRACJA NA SPOTKANIA

Uczestnicy spotkań B2B mają do wyboru uczestnictwo na miejscu (fizyczne) lub wirtualne (zdalne):

• udział na miejscu – spotkania na miejscu odbędą się 21 września na terenie targów.

• wirtualne uczestnictwo – wirtualne spotkania (wideokonferencje za pośrednictwem strony internetowej) odbędą się w dniu 22 września poprzez STRONĘ

Koszty udziału w spotkaniach Metal2022 jest bezpłatny!!

SZCZEGÓŁY DOSTĘPNE NA STRONIE

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH!