Nabór do konkursu Internacjonalizacja MŚP. Do wydania 50 milionów złotych

Od 5 maja 2022 r. rusza nabór w ostatnim już konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla działania 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP. Wnioski będą przyjmowane do 29 czerwca br.

Działanie ma na celu sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej. Mogą do niego przystąpić mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające na obszarze województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

W obecnym naborze zwiększono maksymalną kwotę dofinansowania, która wynosi do 900 000,00 zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub do 610 000,00 zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii) na projekt. Zwiększono także kwoty na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na usługi doradcze, usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych czy nabycie środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) lub wartości niematerialnych i prawnych.

W katalogu kosztów kwalifikowalnych zwrócono uwagę na aspekt zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy i możliwość uzyskania dofinansowania na koszty z tym związane.

Nowością obecnej edycji jest także odstąpienie od badania aspektu przychodowego działalności wnioskodawcy w odniesieniu do sprzedaży ogółem oraz sprzedaży produktów zgłaszanych w projekcie do internacjonalizacji w ramach kryterium dotyczącym kwalifikowalności wnioskodawcy, jak również zmniejszenie liczby kryteriów oceny.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

e-mail: een@wsiz.edu.pl