PRZEDSIĘBIORCO!! – DOPISZ SIĘ DO KATALOGU PROMUJĄCEGO POLSKI SEKTOR ELEKTRONIKI PROFESJONALNEJ, MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI

Zgodnie z marcową zapowiedzią Departament Wsparcia Przedsiębiorczości PARP zaprasza do składania zgłoszeń do publikacji promującej polski sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki na rynkach międzynarodowych, wśród zagranicznych podmiotów – inwestorów, klientów, instytucji otoczenia biznesu, dystrybutorów i innych potencjalnych partnerów biznesowych polskich firm.

Publikacja, wydana w formie e-booka, będzie dostępna bezpłatnie online. W jej skład wejdzie katalog zawierający profile polskich firm działających w branżach elektroniki i fotoniki.

Umieszczenie wpisu w katalogu jest bezpłatne!!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY będzie aktywny do 15 maja br.

Formularz należy wypełnić w języku angielskim!

Z uwagi na ograniczoną objętość publikacji, przy przyjmowaniu formularzy brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Publikacja zostanie wydana w ramach realizowanego przez PARP projektu niekonkurencyjnego pn. „Umiędzynarodowienie MŚP – BRAND HUB” finansowanego ze środków UE, w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (działanie 2.26 w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027” (FENG).

W celu uzyskania dodatkowych informacji napisz na adres: electro_brand@parp.gov.pl

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!