SMART UP – ZASADY NABORU I OCENY WNIOSKÓW – 13.07.2023R., GODZ.:10:30 – 13:30

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza potencjalnych wnioskodawców – instytucje otoczenia biznesu działające na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, w tym:

  • centra transferu technologii,
  • centra innowacji,
  • inkubatory technologiczne,
  • akademickie inkubatory przedsiębiorczości,
  • parki technologiczne,

do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym przybliżającym zasady naboru i oceny wniosków w działaniu FENG.02.28 Startup Booster Poland Smart UP.

Celem spotkania informacyjnego jest omówienie kryteriów wyboru projektów i zasad aplikowania o dofinansowanie w naborze.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w formule stacjonarnej – będzie dostępna również transmisja online (bez zapisów). Na spotkanie stacjonarne obowiązują zapisy – liczba miejsc ograniczona.

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA NA STRONIE

W imieniu organizatora serdecznie zapraszamy!!