SME PANEL – ANKIETA NT. ROZPORZĄDZENIA REACH

Ośrodek Enterprise Europe Network, działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, serdecznie zaprasza do udziału w kolejnym badaniu ankietowym poświęconym Rozporządzeniu REACH.

Komisja Europejska dokonuje obecnie przeglądu Rozporządzenia REACH dotyczącego rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń oraz stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.

Ogólnym celem jest zapewnienie, aby przepisy REACH odzwierciedlały ambicje Komisji w zakresie innowacji, w odniesieniu do bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów a także  wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, przy jednoczesnym zachowaniu rynku wewnętrznego.

Pełna ocena wpływu przewidzianych zmian na sektor MŚP nie jest możliwa bez głosu samych przedsiębiorców zatem gorąco zachęcamy firmy z naszego regionu do podzielenia się swoją opinią na ten temat za pośrednictwem krótkiej ankiety on- line.

Aby rozpocząć wypełnianie ankiety należy wejść na stronę: ANKIETA REACH – w prawym górnym rogu znajduje się pole wyboru języka (zakładka „Languages”)

UWAGA !!!

Po wypełnieniu i wysłaniu ankiety, proszę pobrać dokument w formie PDF podając Państwa e- mail. Otrzymany e- mail z systemu DIGIT – EUSURVEY, proszę przesłać na mój adres e- mailowy:  jbednarz@wsiz.edu.pl  

Ankieta będzie dostępna do 6 maja 2022r.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ANKIETY!!

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji:

Justyna Bednarz

?17 860 57 45

?jbednarz@wsiz.edu.pl