SPECJALISTYCZNE DORADZTWO DLA FIRM Z OBSZARU MŚP – PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I INTELEKTUALNEJ

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, zaprasza przedsiębiorców z obszaru MŚP, do skorzystania ze  specjalistycznego doradztwa w  tematach związanych z prawem własności przemysłowej i intelektualnej.

Zakres specjalistycznego doradztwa obejmować będzie m.in.:

  • doradztwo w zakresie ścieżek i zakresu ochrony własności intelektualnej,
  • weryfikację możliwości uzyskania ochrony na rozwiązania opracowane przez przedsiębiorstwa,
  • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz wynalazków,
  • prowadzenie badań patentowych, w tym badań zdolności i czystości patentowej wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych a także badań zdolności rejestrowej znaków towarowych,
  • pomoc w uzyskiwaniu praw wyłącznych w Polsce, Unii Europejskiej i w trybie Międzynarodowym,
  • i inne związane z w/w tematyką.

Usługi doradcze świadczyć będzie za pośrednictwem naszego ośrodka Pani Katarzyna Sas – właścicielka Kancelarii Patentowej Katarzyna Sas, rzecznik patentowy, prawnik i profesjonalny pełnomocnik przed Urzędem Patentowym RP (nr wpisu 3371) oraz przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego UE (The Trade Marks and Designs Registration Office of the European Union, nr wpisu 59627). Absolwentka aplikacji rzecznikowskiej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim i Wydziału Prawa na  Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej Filia w Rzeszowie. Specjalizuje się w krajowej, europejskiej międzynarodowej procedurze ochrony przedmiotów własności przemysłowej i intelektualnej. Jest autorką przewodnika z zakresu własności intelektualnej dla przedsiębiorców oraz kilkunastu kwartalników z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej. Jako trener prowadzi szkolenia, warsztaty, konferencje z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej.

Usługi doradcze realizowane będą do 30 listopada 2021r.

Przewidziany czas doradztwa dla jednej firmy: od min. – 1 godziny zegarowej do max. – 4 godzin zegarowych.

Konsultacje odbywać się będą w formie stacjonarnej bądź na podstawie kontaktu e- mailowego/telefonicznego lub videokonferencji – wg indywidulanych potrzeb klienta.

Przedsiębiorców chcących skorzystać z indywidualnych konsultacji proszę o kontakt na adres:  een@wsiz.edu.pl lub jbednarz@wsiz.edu.pl  

Ośrodek Enterprise Europe Network, gwarantuje podpisanie oświadczenia o zachowaniu poufności pomiędzy stronami!!

Ośrodek Enterprise Europe Network zastrzega sobie możliwość selekcji zgłaszanych tematów!!

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy Państwa do kontaktu:

Justyna Bednarz

 ?17 860 57 45

 ?jbednarz@wsiz.edu.pl