SPECJALISTYCZNE DORADZTWO DLA FIRM Z OBSZARU MŚP W TEMATYCE – DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW, ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW, REALIZACJA USŁUG TRANSGRANICZNYCH W KRAJACH UE ORAZ EOG

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, zaprasza przedsiębiorców z obszaru MŚP, do skorzystania z bezpłatnego specjalistycznego doradztwa.

Zakres specjalistycznego doradztwa obejmować będzie m.in.:

  • Rynek niemiecki, austriacki, szwajcarski oraz holenderski – możliwości i zasady współpracy handlowej, zasady realizacji usług przez polskie firmy w poszczególnych sektorach gospodarki, problematyka delegowania pracowników wraz ze zmianami prawnymi w lipcu 2020 r.;
  • Rynek krajów skandynawskich  (Szwecja, Dania, Norwegia – opcjonalnie również Islandia oraz Finlandia) – możliwości i zasady współpracy handlowej, zasady realizacji usług przez polskie firmy z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych sektorów branżowych, problematyka delegowania pracowników w poszczególnych branżach wraz ze zmianami prawnymi w lipcu 2020 r.;
  • Zasady realizacji usług transgranicznych w krajach UE oraz EOG oraz delegowanie pracowników z uwzględnieniem zmian prawnych po 30 lipca 2020 r. oraz skutkami BREXITU – aspekty prawne oraz podatkowo – ubezpieczeniowe w tym również aspekty dotyczące świadczenia usług z cudzoziemcami na rynkach krajów UE oraz EOG;
  • Zatrudnienie cudzoziemców w roku 2021 z uwzględnieniem najnowszych zmian – procedury legalnego zatrudnienia oraz aspekty rozliczeń podatkowych i ubezpieczenia społecznego cudzoziemców, umowy handlowe w obrocie międzynarodowym – zasady prawidłowego przygotowania umowy i zabezpieczenia współpracy z kontrahentem zagranicznym z uwzględnieniem specyfiki branży oraz regionu współpracy.

Specjalistyczne usługi doradcze świadczyć będzie Pan Łukasz Żak z firmy „ŻAK LEGAL SUPPORT OFFICE” – prawnik, specjalista ds. prawa gospodarczego, od wielu lat specjalizujący się w tematyce prawa pracy, transgranicznego świadczenia usług, współpracy zagranicznej przedsiębiorstw oraz w zakresie prawa gospodarczego.

Konsultacje będą realizowane na podstawie kontaktu e- mailowego w okresie od 29 marca 2021r. do 29 kwietnia 2021r.

Pytania do Pana Łukasza Żaka, proszę przesyłać na adres e-mailowy:  jbednarz@wsiz.edu.pl   lub  een@wsiz.edu.pl

Ośrodek Enterprise Europe Network, zastrzega sobie możliwość selekcji zgłaszanych tematów!!

W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji na temat specjalistycznych usług, prosimy o kontakt e-mailowy: jbednarz@wsiz.edu.pl

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy Państwa do kontaktu:

Justyna Bednarz

 ?17 860 57 45

 ?jbednarz@wsiz.edu.pl