SPECJALISTYCZNE DORADZTWO Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zapraszamy przedsiębiorców z obszaru MŚP, do skorzystania z bezpłatnego specjalistycznego doradztwa, w  tematach związanych z ubieganiem się o udzielenie zamówień publicznych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

Zakres specjalistycznego doradztwa obejmować będzie w szczególności:

  • ocenę dokumentów przetargowych zamawiającego, pod kątem spełniania warunków przetargowych przez wykonawcę;
  • udzielanie porad związanych ze sposobem przygotowania ofert w celu uzyskania zamówienia publicznego;
  • udzielanie porad związanych z czynnościami podejmowanymi przez wykonawców na etapie toczącego się postępowania.

Specjalistyczne usługi doradcze świadczyć będzie za pośrednictwem naszego ośrodka Enterprise Europe Network  Pan Krzysztof Puchacz  – prawnik, specjalista z zakresu zamówień publicznych.

Konsultacje będą realizowane na podstawie kontaktu e- mailowego w okresie

od 17 lutego 2021r. do 17 marca 2021r.

Pytania prosimy przesyłać na adres e- mailowy:  jbednarz@wsiz.edu.pl  lub  een@wsiz.edu.pl

Ośrodek Enterprise Europe Network, zastrzega sobie możliwość selekcji zgłaszanych tematów!!

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji:

Justyna Bednarz

? 17 860 57 45

? jbednarz@wsiz.edu.pl