SZKOLENIE – 1.3 WSPARCIE MŚP – DOTACJA TYP PROJEKTU: INTERNACJONALIZACJA MŚP – 08.02.2024R.

W imieniu Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, serdecznie zapraszamy na  bezpłatne szkolenie pn.:

Szkolenie odbędzie się w dniu 8 lutego 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3A.

Szkolenie skierowane jest do MŚP prowadzących działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły oraz mające siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe/ dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 24 miesiące.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wsparcia przedsiębiorcy (MŚP) w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne. 

W trakcie szkolenia zostaną omówione następujące kwestie:

  • Omówienie Działania 1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Internacjonalizacja MŚP

– kto może składać wnioski o dofinasowanie

– na co można otrzymać dofinansowanie

– kwota dofinansowania

– terminy i niezbędne dokumenty

  • Omówienie kryteriów wyboru projektów
  • Przedstawienie informacji dotyczących wydatków kwalifikowanych w ramach Działania 1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja Typ projektu: Internacjonalizacja MŚP
  • Dyskusja – pytania i odpowiedzi

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SZKOLENIU

Część warsztatową poprowadzą pracownicy Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!!!

Szczegółowych informacji udziela:

Dariusz Busz

Specjalista ds. Funduszy Europejskich

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Biuro Informacji o Funduszach Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

tel. 17 747 64 15/82/88;
pife.rzeszow@podkarpackie.pl    d.busz@podkarpackie.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!!!