SZKOLENIE ON – LINE – „Zamówienia publiczne na rynku wspólnotowym z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w polskim systemie zamówień publicznych od 01.01.2021r.”- 09.02.2021r.

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie ma przyjemność zaprosić podkarpackich przedsiębiorców z obszaru MŚP do udziału w bezpłatnym szkoleniu on – line:

„ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA RYNKU WSPÓLNOTOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH W POSLKIM SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OD 01.01.2021 r.”

Szkolenie poprowadzi Krzysztof Puchacz – prawnik, specjalista z zakresu zamówień publicznych. Właściciel GRUPY DORADCZEJ firmy prowadzącej usługi doradcze w obszarze zamówień publicznych. Były wieloletni pracownik organów kontroli państwowej. Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011).

Zakres ramowy szkolenia, obejmować będzie m.in.:

 • progi stosowania ustawy;
 • środki komunikacji elektronicznej;
 • przedmiotowe środki dowodowe – zasady składania;
 • nowe zasady konstruowania kryteriów oceny ofert;
 • nowe podstawy odrzucenia oferty;
 • nowe zasady przedłużania terminu związania ofertą;
 • umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie;
 • klauzule abuzywne – nowy katalog;
 • zasada waloryzacji wynagrodzenia;
 • środki ochrony prawnej po zmianach;
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów.

Wprowadzone rozwiązania w nowym Prawie Zamówień Publicznych dają możliwość zwiększenia przejrzystości i spójności regulacji, z uwzględnieniem ich roli w kształtowaniu polityki państwa oraz potrzeby wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także innowacyjnych, nowoczesnych produktów i usług.

Przedsiębiorco!!!

Jeżeli ten temat jest dla Ciebie ważny, zapraszamy na szkolenie w formie on – line, które odbędzie się  9 lutego 2021r., w godz. 10:00 – 15:00.

W dniu poprzedzającym szkolenie, otrzymają Państwo emailowo link niezbędny do prawidłowego dołączenia do wydarzenia. Jeśli nie będzie znajdował się w Państwa skrzynce odbiorczej prosimy o sprawdzenie folderu SPAM w skrzynce emailowej.

Po zakończeniu szkolenia emailowo otrzymacie Państwo również prezentację przekazaną przez eksperta.

Warunki techniczne konieczne do dołączenia do szkolenia on –line:

Podłączenie do sieci internetowej w dowolnej technologii – najlepiej jednak przez stałe łącze;

Dostęp do Internetu o dobrej przepustowości – minimum 1M/s

Jedna z dwóch nowoczesnych przeglądarek internetowych: Chrome lub Firefox;

Posiadanie głośnika lub słuchawek.

Ośrodek Enterprise Europe Network  nie bierze odpowiedzialności za jakość techniczną połączenia i transmisji z wydarzenia, które zależą m.in. od narzędzi dostarczanych przez podmioty trzecie (komunikatory, sieć internetowa odbiorcy) i od ich aktualnego obciążenia, co jest niezależne od Enterprise Europe Network.

Zakazuje się wykorzystywania wszelkich autorskich materiałów szkoleniowych (np. prezentacje, studia przypadku itp.) oraz nagrywania transmisji z wydarzenia do celów zarobkowych.

Uczestnictwo w szkoleniu on – line jest bezpłatne!

Liczba miejsc ograniczona – 30 osób! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Obowiązuje limit 2 osób z firmy!

Deklarację uczestnictwa oraz program znajdziecie Państwo poniżej.

Prosimy o podanie wszystkich danych, określonych w deklaracji.

DEKLARACJA

Wypełnioną deklarację należy wysłać na adres: een@wsiz.edu.pl 

Zgłoszenia udziału w szkoleniu można dokonać również telefonicznie pod numerem telefonu: 17 860 57 45

REJESTRACJA TRWA DO DNIA 4 LUTEGO 2021R.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy Państwa do kontaktu:

Justyna Bednarz

T: 17 860 57 45

e-mail: jbednarz@wsiz.edu.pl