SZKOLENIE STACJONARNE – „NOWE  WYTYCZNE  KWALIFIKOWALNOŚCI  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  DLA  OKRESU  FINANSOWANIA  2021-2027 W OPARCIU O KRAJOWE I WSPÓLNOTOWE PRAWODAWSTWO” – 20.04.2023R.

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, zaprasza przedsiębiorców z obszaru MŚP do udziału w bezpłatnym szkoleniu w formie stacjonarnej:

„NOWE  WYTYCZNE  KWALIFIKOWALNOŚCI  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH DLA  OKRESU  FINANSOWANIA  2021-2027 W OPARCIU O KRAJOWE I WSPÓLNOTOWE PRAWODAWSTWO”

Prelegent:

Krzysztof Puchacz – właściciel Grupy Doradczej. Wspólnik w kancelarii „Świecki & Puchacz Kancelaria Prawna” oraz w kancelarii „Cichoń & Puchacz Kancelaria Zamówień publicznych”. Trener zamówień publicznych Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Akredytowany Ekspert ©KFE. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie nowych wytycznych kwalifikowalności dla okresu finansowania 2021-2027, które obowiązują od dnia 25 listopada 2022 r.

Nowe wytyczne wprowadzają szereg zmian (szczegółowy program poniżej), w tym:

  • rezygnację z procedury rozeznania rynku,
  • zmiany sposobu badania konfliktu interesów,
  • doprecyzowania reguł badania rażąco niskiej ceny,
  • doprecyzowania sposobu liczenia terminów składania ofert,
  • wprowadzenie tzw. elektronizacji procedury wyboru wykonawcy.

Kiedy i gdzie?

Szkolenie w formie stacjonarnej, odbędzie się 20 kwietnia 2023r., w godz. 9:00 – 14:00, w Hotelu”Nowy Dwór”, w Świlczy k/Rzeszowa; 36-072 Świlcza 146E

Jak wziąć udział?

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem formularza:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Zgłoszenia udziału w szkoleniu można dokonać również telefonicznie pod numerem telefonu: 17 860 57 45

REJESTRACJA TRWA DO DNIA 17 KWIETNIA 2023R.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

?17 860 57 45

?jbednarz@wsiz.edu.pl