WEBINAR  – „UMOWY W MIĘDZYNARODOWYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH MŚP”- 06.10.2022 R.

W imieniu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP oraz jednostki sektora finansów publicznych, do udziału w szkoleniu z cyklu Śniadanie biznesowe on-line pn.: „Umowy w międzynarodowych zamówieniach publicznych MŚP.

Termin i czas szkolenia: 06 października 2022 r., godz. 09.00-14.30

Miejsce szkolenia: online, platforma internetowa Microsoft Teams, zapewniona przez TARR S.A.

Grupa docelowa:

 • Pracownicy wydziałów/referatów zamówień publicznych w JSFP oraz innych jednostkach zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych,
 • Osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych,
 • Osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych,
 • Osoby procedujące i decydujące w postępowaniu od strony Wykonawcy,
 • Wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat zamówień publicznych.

Tematyka spotkania:

 • Sposoby zawierania umów w międzynarodowych;
 • Ułatwienia dla MŚP – zwiększenie udziału w rynku zamówień publicznych;
 • Sposoby zawierania umów w zamówieniach publicznych – omówienie najczęściej występujących przypadków;
 • Ogólne warunki umów, regulamin umowny jako integralna część umowy;
 • Przykładowe klauzule umowne oraz wzorce handlowe występujące w praktyce zakupowej;
 • Umowa ramowa;
 • Zasady podpisywania umów;
 • Sposoby zabezpieczenia umów;
 • Klauzule waloryzacyjne;
 • Zastrzeżenia w umowach dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa i obowiązku poufności.

Prelegent: dr. Grzegorz Basiński

Chief Executive Officer of Service Oriented Architecture. Z wykształcenia oraz pasji fizyk i informatyk. Uznany specjalista, audytor i wykładowca w zakresie technologii teleinformatycznych, bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, analizy ryzyka, IT oraz zamówień publicznych.

Uczestnicy spotkania poznają także możliwości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w transakcjach międzynarodowych oferowane przez Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM 

STRONA WYDARZENIA

Szczegółowych informacji udziela:

Karolina Gzubicka

?56 699 54 81

?karolina.gzubicka@tarr.org.pl

Zapraszamy serdecznie w imieniu organizatorów wydarzenia!