ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BADANIU ANKIETOWYM –  ODPORNOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW

Platforma Odporności Łańcucha Dostaw to narzędzie wspierane przez sieć Enterprise Europe Network we współpracy z Europejską Platformą Współpracy Klastrów, przy wsparciu Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Innowacji i MŚP (EISMEA).

Realizując swoje najważniejsze zadanie, jakim jest budowanie, wzmacnianie i poprawa wydajności łańcucha dostaw, a także promowanie współpracy pomiędzy europejskimi firmami – międzynarodowymi dostawcami i nabywcami towarów/usług, platforma podlega ciągłej aktualizacji.

Obecnie na platformie aktywnie uczestniczy około 1000 użytkowników.

W przyszłości planuje się zrealizować następujące działania w ramach platformy:

  • rozwój współpracy z partnerami z różnych krajów,
  • organizowanie spotkań tematycznych z grupami branżowymi,
  • zapraszanie nowych firm z Ukrainy i zachęcanie do udziału na platformie firm spoza Europy.

Biorąc pod uwagę fakt, iż żyjemy obecnie w bardzo dynamicznym i zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i, aby zapewnić stabilność, musimy stawić czoła wielu wyzwaniom, UE zamierza budować swoją otwartą autonomię strategiczną – chronić się na tyle, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo gospodarcze, pozostając jednocześnie międzynarodowym graczem.

W tym kontekście ważne jest, aby Komisja Europejska dobrze i we właściwym czasie zrozumiała istniejące lub bezpośrednie zakłócenia w łańcuchu dostaw, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa z UE na jednolitym rynku i poza nim, a następnie mogła podjąć szybkie i adekwatne działania.

Przedsiębiorco!

Jeśli chcesz pomóc w osiągnięciu tego celu, zgłoś wszelkie zakłócenia w łańcuchu dostaw (te, których doświadczasz, jak i te, których się spodziewasz) wypełniając krótką ankietę. Nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut, ale Twój wkład może być bardzo cenny dla pełniejszego zrozumienia obecnych i przyszłych wyzwań, stojących przed przedsiębiorstwami w UE.

Ankieta jest dostępna w trybie ciągłym.

Link do ankiety:

ANKIETA Enterprise Europe Network – Odporność Łańcucha Dostaw

Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety i/lub zarejestrowania swojego profilu na platformie!

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas!!