ZAPRASZAMY PRZEDSTAWICIELI FIRM NANOTECHNOLOGICZNYCH DO UDZIAŁU W MISJI DO JAPONII (TOKIO) – 30 STYCZNIA – 2 LUTEGO 2024R.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz klastrów specjalizujących się w nanotechnologiach do udziału w misji do Japonii w dniach 30 stycznia – 2 lutego 2024 r. połączonej z udziałem w Nanotech Expo.

Misja organizowana jest przez EU-Japan Centre for Industrial Cooperation.

Wnioski o udział w misji można składać do  5 października 2023 roku.

Misja adresowana jest do MŚP i klastrów z Unii Europejskiej, które na co dzień specjalizują się w nano- i mikrotechnologiach (tj. materiałach; ocenie i pomiarach; technologii wytwarzania) zainteresowanych współpracą biznesową z Japonią.

Organizator misji pokrywa wszystkie koszty bezpośrednio związane z misją typu: stoisko na targach oraz tłumaczenia.

Oczekuje się, że uczestnicy pokryją koszty podróży, zakwaterowania i utrzymania.

Organizatorzy oferują dotację w wysokości 600 euro na częściowe pokrycie tych kosztów.

Uczestnicy będą mogli promować swoją technologię na jednym z wiodących japońskich wydarzeń otwartych na innowacje. Będą mogli również poznać potencjalnych partnerów biznesowych, rozpocząć lub rozwinąć partnerstwa i współpracę biznesową na rynku Japońskim i innych rynkach światowych.

Szczegółowe informacje nt. misji i WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY

Osoba do kontaktu:

Sylwia Zieja

Główny Specjalista

Senior Expert Ośrodka Enterprise Europe Network

Tel. +48 41 368 02 78

e-mail: s_zieja@siph.com.pl

ENTERPRISE EUROPE NETWORK – Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Zapraszamy serdecznie!!